Pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

v příloze naleznete "Desatero pro rodiče předškoláka", ve kterém máte uvedeny věku a potřebám dítěte odpovídající znalosti a dovednosti, které by si mělo dítě osvojit během předškolního věku, před vstupem do první třídy základní školy. Druhá příloha je více zaměřena na činnosti, vedoucí k rozvoji těchto znalostí a dovedností.

Hlavní pozornost doporučujeme věnovat správnému držení tužky a nůžek, dostatečné sebeobsluze a správné výslovnosti všech hlásek.