Spolek rodičů

Zástupci Spolku MŠ Pod Sady za jednotlivé třídy:

  • Beruška
  • Notička
  • Koťata
  • Medvídek
  • Pastelka

Spolupráce školy a rodiny

Rozvíjí se na základě potřeb a zájmů zákonných zástupců ve prospěch docházejících dětí. Na škole je založen SPOLEK RODIČŮ. Zákonní zástupci platí určený půlroční poplatek, kterým si hradí pro své děti kulturní a sportovní akce, divadla, dárky, výlety apod.