Spolek rodičů

Veškeré údaje jsou uvedeny na žádost Spolku rodičů na webových stránkách spolku.

Webové stránky:

Zástupci Spolku MŠ Pod Sady za jednotlivé třídy:

  • Beruška: Martin Kadeřábek
  • Notička: Veronika Seidlová
  • Koťata: Veronika Halaszová
  • Medvídek: Alice Vernerová
  • Pastelka: Kateřina Vačkářová

Spolupráce školy a rodiny

Rozvíjí se na základě potřeb a zájmů zákonných zástupců ve prospěch docházejících dětí. Na škole je založen SPOLEK RODIČŮ. Zákonní zástupci platí určený půlroční poplatek, kterým si hradí pro své děti kulturní a sportovní akce, divadla, dárky, výlety apod.