Veřejné zakázky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

V poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Výměna rozvodů elektroinstalace v MŠ Podsaďáček - I. etapa"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

V poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: "I. etapa změny topného systému v MŠ Podsaďáček"