Školní akce a aktivity

Pro školní rok 2018/19 - průběžně bude doplňováno

Září 2018
 • 18.9. (2 skupiny) od 9:00, od 10:00 - Interaktivní preventivní program "Ve zdravém skřítkovi zdravý duch" (představení přesunuto na 13.9.)

 • 27.9. v 9:15 - divadelní představení "Královna barev"

Říjen 2018

 • 11.10. v 9:15 - divadelní představení "Co malí medvědi o podzimu nevědí"

 • 16.10. - vzdělávací program "Zdravé zoubky"
 • 17.10. od 16:00 - 1. Podzimní jarmark ve spolupráci se Spolkem rodičů (na zahradě školy)

Listopad 2018

 • 8.11. v 9:30 - divadelní představení "Princ a švadlenka"

 • 16.11. Charitativní bazar od dětí pro děti

 • 15.11. - lampionový průvod, start od tram. zastávky Čechova čtvrť s cílem na hřiště Mydlinky, bližší informace v MŠ a na webu Spolu rodičů (pod záštitou Spolku rodičů)
 • 20.11. v 8:00 - fotografování dětí
 • 21.11.2018 od 9.30 - Kino v Modřanech (pod záštitou Spolku rodičů)
 • 29.11. dopoledne - logopedický screening (dle zájmu rodičů, platba v hotovosti)

Prosinec 2018

 • 3.12. v 10:30 - vyšetření zraku (oční screening)
 • 4.12. v 9:30 - divadelní představení "O tureckém rybáři"

 • 5.12. v cca 11:00 - Mikuláš, čert a anděl
 • 5.12. v 16:00 - Mikulášská dílnička s rodiči a zdobení vánočního stromku
 • 13.12. v 9:00 - Divadlo "Pod Čepicí" a dobročinný bazárek, tentokráte na téma "Nepotřebné potřebným"
 • 18.12. - Vánoční besídka
 • 18.12. od 14:00 - návštěva v Klubu Podskalák s vánočním pásmem
Leden 2019
 • 7.1. v 8:10 - Grafomotorický screening (ve třídách Medvědi a Pastelka)
 • 17.1. v 9:30 - divadelní představení "Obr Fin"

Únor 2019

 • 5.2. v 9:30 - divadelní představení "Oskárek v pohádkové knížce"

 • 21.2. v 9:30 - představení "Přijela k nám návštěva"

Březen 2019
 • 22.3. v 9:30 - divadelní představení "Kouzelné představení Kelner I."

Duben 2019


Květen 2019
 • 14.5. v 10:15 - Planetárium "O rozpůlené hvězdě" (pro třídy Medvědi a Pastelky)

Červen 2019


Kroužky

Placené kroužky pro školní rok 2018/19 - bude aktualizováno

V letošním roce se koná kroužek angličtina. Pro malý počet přihlášených dětí se další kroužky + plavání a lyžování nekonají. Nabídka kroužků bude zveřejněna na nástěnce MŠ začátkem ledna 2019 na II. pololetí školního roku.